بازیابی رمز عبور

به منظور حفظ امنیت حساب کاربری شما، پس از تغییر رمز عبور، به مدت 24 ساعت مجاز به خرید ، فروش یا برداشت رمز ارز از حسابتان نیستید.